Điều kiện để tham gia

Nay bạn hoàn toàn có thể yên tâm với sự bảo vệ tối đa khi sử dụng khoản vay tại Home Credit với bảo hiểm tai nạn người vay tín dụng. Khi xảy ra tai nạn không mong muốn, bạn sẽ được:
Image
Thanh toán toàn bộ dư nợ với Home Credit
Image
Hỗ trợ phí điều trị
Image
Hoàn trả số tiền bảo hiểm còn lại
Image
Hỗ trợ phí làm lại thẻ, bồi thường các giao dịch gian lận (*)
(*) Chỉ áp dụng với sản phẩm thẻ tín dụng
Làm thế nào để tham gia?
  • Bạn có thể đăng kí dịch vụ Bảo Hiểm Tín Dụng với mọi khoản vay tại Home Credit.
  • Phí Bảo Hiểm Tín Dụng sẽ được tính trực tiếp vào khoản vay và khoản thanh toán hàng tháng để tạo sự thuận tiện cho khách hàng.
Image
Để biết thêm chi tiết, vui lòng liên hệ:
  • Tổng công ty cổ phần Bảo Minh: 1800-588812, số nhánh 3
  • Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Toàn Cầu: 1800-6786
  • Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Bưu Điện: 1900-6727, số nhánh 3