Tra cứu thanh toán

* Được cập nhật sau 2 giờ từ thời điểm thanh toán.

Quý Khách có thể tham khảo tài liệu hướng dẫn sử dụng tại đây hoặc tải ứng dụng điện thoại Home Credit để tra cứu thanh toán và lịch sử giao dịch.

Danh sách các điểm thanh toán